Säkerhetsinfo

Personlig information, Dataskydd

1 Unibet kan samla in och behandla Kontoinnehavarens personliga information för följande syften:

 • a. tillhandahållandet av dess spel- och oddspelstjänster;
 • b. juridiska skäl;
 • c. tillsynsskäl;
 • d. identifiering och/eller autentisering; och
 • e. marknadsföringssyften, baserat på opt-in-principen.

2 Unibet följer Dataskyddslagen och andra relevanta bestämmelser, juridiska meddelanden och/eller liknande instrument som gäller vid Platsen för kontraktet och beaktar Dataskyddsdirektivet (EG-direktiv 95/46/EC) och sekretessdirektivet för elektronisk kommunikation (EG-direktiv/2002/58/EG som ändrats av Direktiv 2009/136/EC).

3 Unibet har anammat bästa arbetssätt när det gäller principerna för e-postkommunikation med Kontoinnehavare.

4 Allt det förutnämnda finns på plats för att försäkra Kontoinnehavare om att personliga uppgifter alltid:

 • a. behandlas i enlighet med den berörda Kontoinnehavarens rättigheter;
 • b. behandlas rättvist och lagenligt;
 • c. endast erhålls för ett specifikt och lagligt ändamål;
 • d. är adekvata, relevanta och inte mer än vad som krävs för dess syfte;
 • e. korrekt och uppdaterad;
 • f. förvaras på ett säkert sätt;
 • g. inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för dess syfte;
 • h. inte överförs till jurisdiktioner som inte följer de förutnämnda direktiven; och
 • i. används för  marknadsföringsskäl baserat på opt-in-principen.

5 Unibet kommer att röja dess Kontoinnehavares personliga uppgifter och annan information och/eller register som rör Kontoinnehavaren när så beslutas av någon myndighet och/eller enligt någon juridisk bestämmelse i gällande lagstiftning.

6 Unibet kommer att instruera och bemyndiga det Finansiella institutet där Kontoinnehavarens konto finns för att röja information som kan efterfrågas av Tillsynsmyndigheten avseende en Kontoinnehavares konto. 

7 I syfte att upptäcka bedrägeri och i kontrollsyfte, samtycker Kontoinnehavaren till att Unibet har rätt att överföra hans/hennes personliga uppgifter till tredje part, inklusive men inte begränsat till leverantörer av så kallade Adressverifieringssystem, Leverantörer av betalningstjänster och Finansiella  institut. Unibet förbehåller sig också rätten att röja Kontoinnehavarens personliga uppgifter till relevanta parter där Unibet har skälig grund att misstänka oegentligheter som rör ett Unibet-konto.

8 Unibet kommer att behålla Kontoinnehavarens personliga uppgifter och alla finansiella transaktionsuppgifter under minst tio år efter att hans/hennes Unibet-konto avslutats. Unibet kommer att radera Kontoinnehavarens personliga uppgifter om ingen transaktion någon gång har registrerats på Kontoinnehavarens konto.

9 Samtal kan registreras och användas i utbildningssyfte. Innehåll kan röjas när så krävs av en Tillsynsmyndighet och/eller enligt någon juridisk bestämmelse i gällande lagstiftning. Samtal och elektroniska kommunikationer lagras i ett år och raderas därefter från systemet.

10 Allt material som skickas för vinstfordringar blir Unibets egendom och kommer inte att återsändas.

11 Unibet förbehåller sig rätten att behandla Kontoinnehavarens personliga uppgifter för hantering av kundrelationer (CRM). Endast Kontoinnehavare som har valt det kommer att motta reklammaterial.

12 Kontoinnehavarens personliga uppgifter ska vara åtkomliga för Unibets anställda inom Unibet-koncernen. Unibet får endast röja Kontoinnehavarens personliga uppgifter till tredje part som inte är Tillsynsmyndigheten eller myndigheter uteslutande på opt-in-basis eller när lagen kräver det. Kontoinnehavaren har rätt att begära åtkomst till sina egna personliga uppgifter och/eller har rätt att korrigera  och/eller radera felaktiga och/eller otillbörliga uppgifter.

13 Frågor om datasekretess kan skickas till dpa.officer@unibet.com.

Kakor, taggar och andra identifierare ("kakor")

1 Genom att acceptera Unibets regler eller genom att använda Tjänsten, accepterar Kontoinnehavaren att Unibet använder kakor.

2 Webbplatsen använder kakor för följande syften:

 • a. för att identifiera vilket språk Kontoinnehavaren föredrar så att det kan väljas automatiskt när Kontoinnehavaren återkommer till Webbplatsen;
 • b. för att säkerställa att insatser som placeras av kontoinnehavaren förknippas med Kontoinnehavarens oddskupong och Konto;
 • c. för att säkerställa att Kontoinnehavaren mottar bonusar som han/hon är berättigad till, och
 • d. för analys av Webbplatstrafiken, för att Unibet ska kunna göra lämpliga förbättringar.

Observera att det inte är möjligt att använda Webbplatsen utan kakor. Om ytterligare information om Unibets användning av kakor behövs, skicka e-postmeddelande till Unibet på: info-se@unibetsupport.com.

Säkerhet och kryptering

Efter att du loggat in krypteras all information som sänds till och från Unibets webbplats med 128-bits Secure Socket Layer (SSL) teknologi. Det SSL-certifikat som används utfärdas och granskas av Trustwave. Klicka på bilden för mer information.

 
Din kreditkortsinformation krypteras och sänds endast en gång via internet till Unibet. Därefter sparas informationen krypterad i Unibets skyddade system. Unibet har åtagit sig att skydda sina kunders konfidentiella information och som en del av detta är Unibet certifierat enligt betalkortbranschens datasäkerhetsstandard.

Säkerheten hos Unibets system och program testas flera gånger per år av utomstående säkerhetsexperter. Dessutom har Unibet ett intrångsdetektionssystem som dygnet runt, alla veckans dagar, bevakar all nätverkstrafik för att upptäcka tecken på attacker eller intrång.

Unibet har en särskild bedrägeriavdelning och avancerade system för upptäckt och förebyggande av misstänkt aktivitet för att säkerställa att Unibets webbplats förblir en trygg spelplats. Konton som är involverade i misstänkt aktivitet stängs av och underkastas omfattande undersökningar. Om du som användare har frågor om misstänkt aktivitet på ditt konto, t.ex. transaktioner som du inte känner igen i transaktionshistoriken eller oväntade förändringar av saldot, ska du kontakta oss omedelbart.

Casino, spel och bingo

För att garantera ärligheten drivs våra spel med hjälp av slumpmässig nummergenerering, så kallad Random Number Generator (RNG), som precis som namnet antyder slumpmässigt genererar nummer. Detta garanterar att ingen som helst manipulation kan ske varken av företaget eller av kunden. Vi använder oss av det här systemet av respekt för våra kunder och för att följa högt ställda internationella standarder.

RNG-systemet testas av oberoende parter och godkänns av Technical Systems Testing, som är ett certifierat företag registrerat i Kanada.

Poker

Vår första prioritet är att tillhandahålla ärliga pokerrum och vi har starka principer gällande rättvist spel. Korten blandas och delas ut av en oberoende granskad slumpmässig nummergenerering, så kallad Random Number Generator (RNG), utan någon mänsklig involvering. Våra leverantörers system kontrolleras ofta av oberoende spelarskydds- och standardorganisationer som tillhandahåller ett internationellt ramverk med krav gällande bästa praxis.

Pokerfusk

Många av de problem som förekommer i verkliga kasinon och spelrum kan inte uppstå online. Det går inte att märka eller smygtitta på kort, eller att ordna om eller byta ut kortleken.

Men det händer att folk försöker vinna över systemet genom att fuska. Konspiration, dvs. där folk delar med sig av information och spelar händer för att hjälpa varandra att vinna, är inget nytt inom pokervärlden och har förekommit online. Unibet tolererar naturligtvis ingen typ av fusk eller bedrägeri, och spelet bevakas med hjälp av ett antal manuella och automatiska verktyg så att våra spelare kan vara säkra på att de spelar i en säker och rättvis miljö.